سوالات متداول

آیا TG برای مصرف انسان مناسب است؟

2022-11-04
بله، TG به طور گسترده در بدن انسان، حیوانات پیشرفته، گیاهان و میکروارگانیسم ها توزیع می شود. TG در اکثر دمای پخت و پز غیرفعال می شود و طعم بدی برای غذاها وجود ندارد. TG توسط FDA به عنوان یک محصول GRAS (به طور کلی به عنوان ایمن شناخته می شود) در صورت استفاده صحیح طبقه بندی می شود.