سوالات متداول

TG چیست؟

2022-11-04
TG آنزیمی است که از زنجیره اسید آمینه ساده (بدون قطعات گلیکو، فسفات و آسیل) تشکیل شده است.