سوالات متداول

pH بهینه برای واکنش TG چیست؟

2022-11-04
TG بین pH 4 تا 10 فعال است. pH مطلوب حدود 7 تا 8 است.