سوالات متداول

دمای بهینه برای واکنش TG چیست؟

2022-11-04
TG بین 1 تا 60 درجه سانتیگراد فعال است و دمای مطلوب 55 درجه سانتیگراد است و دمای بالا منجر به غیرفعال شدن TG می شود.