سوالات متداول

از شانگهای تا کارخانه شما چقدر طول می کشد؟

2022-11-04
در حدود 3 ساعت رانندگی، می‌توانیم پیکاپ را در فرودگاه شانگهای ترتیب دهیم.