سوالات متداول

شرایط نگهداری TG شما چگونه است؟

2022-11-04
در جای خشک و خنک نگهداری شود، سرد یا منجمد بهترین هستند.